Ilgametė patirtis


Profesionalų komanda


Inovatyvūs sprendimai

PROJEKTAI, MAŽINANTYS NOX IŠSKYRIMĄ

Mažinti oro taršą – vienas pažangių pramonės ir energetikos įmonių kasdienių uždavinių. Bendrovė TEC Industry, būdama atsakinga įmonė, jau keleri metai pramonės ir energetikos įmonėms teikia oro taršą mažinančių įrenginių projektavimo paslaugas.

Vienas naujausių tokių projektų šiuo metu vyksta AB „Vilniaus šilumos tinklai“ eksploatuojamoje termofikacinėje elektrinėje Vilniuje. Net trims joje esantiems vandens šildymo katilams TEC Industry specialistai suprojektavo ir numatė NOx mažinimo priemones. Įmonės suprojektuoti sprendimai „Vilniaus šilumos tinkluose“ metinę taršos normą padės sumažinti iki 300 proc.

Azoto oksidus (NOx) išskiria vidaus degimo varikliai. Susidariusios antrinės kietosios dalelės kenkia žmonių sveikatai, jie yra ir vienas iš rūgštųjį lietų sukeliančių veiksnių. Azoto oksidai taip pat prisideda prie didėjančios pažemio ozono (O3) koncentracijos.

Bendrovė nuo 2014 metų projektuoja ir pramonės bei energetikos įmonėms siūlo sprendinius, mažinančius oro taršą. Įmonės specialistų projektuota įranga veikia „Vilniaus šilumos tinkluose“, bendrovėje „Orlen Lietuva“ ir kt.

Gerinti oro kokybę yra ir viena prioritetinių visos Europos krypčių. Kad sumažintų oro taršą, ES patvirtino Teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvą. Pagrindinė jos įgyvendinimo priemonė – nacionalinė oro taršos kontrolės programa, kurią kiekviena šalis narė turi parengti iki 2019 m. kovo 31 d.

Mus rasite:

Pramonės pr. 6, LT-51267
Kaunas, Lietuva
Tel. (8-37) 309613, faks. (8-37) 309614
Darbo laikas I-V 8.00-17.00
www.tecindustry.lt
industry@tec.lt

Mus rasite:

Pramonės pr. 6, LT-51267
Kaunas, Lietuva
Tel. (8-37) 309613, faks. (8-37) 309614
Darbo laikas I-V 8.00-17.00
www.tecindustry.lt
industry@tec.lt

Menu